10 must-know veiligheidsissues over Li-ion accu’s!

Lithium-ion (Li-ion) batterijen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Door hun hoge energiedichtheid hebben ze veel voordelen op het gebied van gewicht en volume. Andere voordelen, zoals hun levensduur bij het fietsen en de lage zelfontlading, maken het mogelijk om veel toepassingen te ontwikkelen voor verschillende sectoren.

Een li-ion-cel bevat ontvlambare producten zoals organische oplosmiddelen. Als de batterij onjuist wordt opgeslagen of misbruikt, kan dit brand, rook of explosie veroorzaken. Niet alleen zullen de prestaties van de batterij ernstig worden aangetast, maar de gevolgen kunnen behoorlijk dramatisch zijn. Om uw veiligheid en de batterijveiligheid te garanderen, raden we u aan onderstaande aanbevelingen op te volgen:


1. Dompel een li-ion batterij nooit onder in een vloeistof zoals water of frisdrank. De batterij of het batterijpakket (inclusief het beschermingscircuit) kan vlam vatten, roken, exploderen of warmte genereren door onverwachte elektrische ontlading.

2. Gebruik of plaats de batterij nooit in de buurt van warmtebron, vuur of een hoge temperatuur (meer dan 60 ℃). De polyolefine-afscheider van de batterij kan door de hitte beschadigd raken en interne kortsluiting veroorzaken.

3. Gebruik alleen goedgekeurde batterijladers. Als de batterij onder onaanvaardbare omstandigheden wordt opgeladen kan de batterij vlam vatten, roken, exploderen of veel warmte genereren. Beter is het om een intelligente lader in combinatie met een temperatuursensor te gebruiken.

4. Zorg altijd voor een juiste polarisatie. De batterij is hierbij leidend. Als de aansluiting van de lader of de connector niet past of overeenkomt gebruik deze dan niet. Dit kan interne kortsluiting te gevolg hebben. Of zorg voor een geschikt BMS op de accu.

5. Verbind de batterij nooit met een AC wisselstroom (stopcontact) of autostekker. Een li-ion batterij heeft een gespecificeerde oplader nodig. Als de batterij rechtstreeks op het stopcontact wordt aangesloten, kan de deze vlam vatten, roken, exploderen of warmte genereren.


De ontledingsreactie die vaak ontstaat bij verkeerd gebruik, beschadiging of oververhitting noemt men “thermal runaway” Als de ontledingsreactie eenmaal gestart is dan kan deze niet meer gestopt worden en zal de gehele inhoud van de cel en naast gelegen cellen verbranden. Met alle gevolgen van dien! Door het ontstaan van extreme temperaturen zal eventueel bluswater direct verdampen wat blussen zeer lastig maakt.


6.Voorkom onnodige impact op de batterij" Onnodige impact kan ertoe leiden dat de batterij gaat lekken, oververhit raakt, rook, brand of ontploft. Ook kan het beveiligingscircuit breken, waardoor de functie van het beveiligingssysteem van de batterij verloren gaat.

7. Stop met het gebruiken van de batterij als er merkbare abnormaliteiten zijn, zoals een abnormale geur, hitte, misvormingen of verkleuring.

8. Gebruik de batterij niet op een plaats waar statische elektriciteit opgewekt wordt. (houd rekening met geldende CE-normen). Een li-ion accupakket is altijd voorzien van een beveiligingscircuit. Statische elektriciteit van meer dan 100 V kan het beveiligingscircuit ernstig beschadigen.

9. Demonteer de batterij niet" Als het beveiligingscircuit beschadigd raakt, is de batterij niet beschermd. De batterij kan dan vlam vatten, roken, ontploffen of warmte genereren.

10. Geef voor langdurige opslag de voorkeur aan een gemiddelde laadtoestand (gemiddelde belasting) en een gecontroleerde temperatuur (20-25 ° C). De accu blijft in de beste conditie als deze niet volledig opgeladen is en bij kamertemperatuur bewaard wordt.


Dankzij onze partners, waaronder Arts Energy, hebben we toegang tot een zeer breed scala aan batterijen, evenals volledige technische ondersteuning. Er zijn verschillende technologieën beschikbaar met elk van zijn specifieke kenmerken en voordelen.

Neem contact met ons op om uw wens vanuit mechanisch en of elektrisch oogpunt te bespreken om de veiligheid van de batterij te waarborgen. Zeker als er bijzondere omstandigheden zijn zoals: sterke ontlaadstroom, snelladen of specifiek gebruik. Onze batterijexperts kunnen u ondersteunen om ervoor te zorgen dat u een batterij heeft die is afgestemd op uw behoeften en een die bovendien veilig is.


Origineel verhaal van Arts Energy: arts-energy.com/lithium-ion-batteries-security/