Winkelwagen

U heeft 0 producten

Disclaimer

Algemeen
Toegang tot en gebruik van de website van Batterij Import Nederland BV is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding instemming met deze voorwaarden.

Wijzigingen van deze voorwaarden
De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij verstrekken door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door ons worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan onze webshop naar uw computer wordt gestuurd. Zowel batterijimport.nl als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Hieronder vindt u een overzicht van de door onze webshop geplaatste cookies:

  • Middels de frontend cookie (zgn. functionele cookie) wordt de relatie gelegd met gegevens in onze database welke tijdens de sessie zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld de artikelen in uw winkelwagen, dit is noodzakelijk om te kunnen bestellen.

  • Analyse cookies (utma, utmb, utmc, utmz)
    Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze webshop te meten en waarnodig te verbeteren.


Intellectuele eigendomsrechten
De website is eigendom van Batterij Import Nederland BV. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Batterij Import Nederland BV of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Aansprakelijkheid
Batterij Import Nederland BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die bezoekers c.q. gebruikers van deze website lijden als gevolg van het gebruik van informatie en/of diensten van de website en onjuistheden en/of onvolledigheden van de opgenomen informatie en tarieven.

Privacy
Alle door de gebruiker aan ons verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en niet door ons aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Koppeling naar websites van derden
Verwijzingen naar sites die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door ons worden onderhouden wordt afgewezen.