Winkelwagen

Stibat tarieven 2018-2020

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het milieu en zijn aangesloten bij Stibat. Dit is de organisatie die de inzamelactiviteiten voor lege batterijen in Nederland coördineert. Stibat ontwikkelt activiteiten op diverse terreinen om iedereen te informeren over het hoe en waarom van de inzameling van lege batterijen en dit zonder winstoogmerk. Waarom? Sinds 1995 is er een wettelijke regeling die voorschrijft dat gebruikte batterijen door of namens producenten en importeurs van batterijen ingezameld en gerecycled moeten worden. In september 2008 is deze regeling voortgezet in een nieuwe wet: 'Het Besluit beheer batterijen en accu's 2008.' Stibat heeft deze taak op zich genomen. Meer informtie vindt u op de website van Stibat.

De verplichte beheerbijdrage geldt voor alle draagbare en industriële batterijen en accu's (inclusief batterijpacks*) zoals gedefinieerd in de Regeling beheer batterijen en accu's 2008. Tussentijdse aanpassingen door Stibat zijn mogelijk. Zie ook ons milieubeleid

Categorie Typen Beheerbijdrage Per batterij, exclusief btw**
  Lithium/lithium-ion Overig (m.u.v. lood)
I Eenmalig en oplaadbaar t/m 50 gram, exclusief knoopcellen € 0,02 € 0,017
II Eenmalig en oplaadbaar 51 t/m 150 gram, exclusief knoopcellen € 0,10 € 0,09
III Eenmalig en oplaadbaar 151 t/m 250 gram € 0,20 € 0,16
Eenmalig en oplaadbaar 251 t/m/ 500 gram € 0,36 € 0,33
Eenmalig en oplaadbaar 501 t/m/ 750 gram € 0,60 € 0,45
Eenmalig en oplaadbaar 751 t/m/ 1000 gram € 0,92 € 0,64
IV Oplaadbare packs t/m 150 gram Vervallen per 1-1-2009. Betreffende batterijen vallen onder categorie I of II
Oplaadbare packs 151 t/m 1000 gram Vervallen per 1-1-2009. Betreffende batterijen vallen onder categorie III
V Knoopcellen € 0,005 € 0,002
VI Draagbare batterijen eenmalig en oplaadbaar zwaarder dan 1000 gram € 2,37 € 1,23
VII Industriële batterijen eenmailig en oplaadbaar zwaarder dan 1000 gram (uitgezonderd E-bikes) € 0,00
VII E-bike Industriële batterijen (lithium-ion) bestemd voor de aandrijving van E-bikes € 3,00
VIII Industriële batterijen high voltage t.b.v. de aandrijving van elektrische auto's Auto Recycling Nederland helpt u verder: www.arn.nl
IX Autobatterijen of -accu's voor het starten, de verlichting of het onstekingsvermogen van een voertuig (niet elektrisch) Auto Recycling Nederland helpt u verder: www.arn.nl
X Draagbare of industriële loodbatterijen, anders dan categorie VIII of IX € 0,00

 
* Batterijpack: set van batterijen of accu's die onderling verbonden zijn of voorzien zijn van een buitenverpakking die één complete eenheid vormt en niet bedoeld is om door de eindgebruiker te worden opgedeeld of geopend (definitie conform Regeling beheer batterijen en accu's 2008). Let op! Onderscheid tussen wel of geen stootvast omhulsel bij een batterijpak. 

** VII E-bike tarief is een tarief per kg