MVO Recycling | STIBAT

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het milieu en zijn aangesloten bij de Stibat. Dit is de organisatie die de inzamelactiviteiten voor lege batterijen in Nederland coördineert. Stibat ontwikkelt activiteiten op diverse terreinen om iedereen te informeren over het hoe en waarom van de inzameling van lege batterijen en dit zonder winstoogmerk. Waarom? Sinds 1995 is er een wettelijke regeling die voorschrijft dat gebruikte batterijen door of namens producenten en importeurs van batterijen ingezameld en gerecycled moeten worden. In september 2008 is deze regeling voortgezet in een nieuwe wet: 'Het Besluit beheer batterijen en accu's 2008.' Stibat heeft deze taak op zich genomen. Meer informtie vindt u op de website van Stibat.

 

Milieu kernpunten

  • Wij verkopen uitsluitend mercury-free producten
  • Wij (her)gebruiken zo efficiënt mogelijk (milieuvriendelijke) verpakkingsmaterialen
  • Wij zorgen voor een gescheiden inzameling van ons afval
  • Wij bevorderen hergebruik van grondstoffen en materialen
  • Wij promoten actief de mogelijkheid tot inzameling van oude batterijen en accu's 

 

Milieu impact

Het kost veel energie, gronstoffen en CO² uitstoot om batterijen te maken. De milieu-inpact van een batterij wordt beoordeeld op de volgende levensfasen:

  • Winning van grondstoffen
  • Verwerken van materialen en componenten
  • Gebruiksfase
  • Recycling van oude batterijen
  • Laatste afhandeling en/of verbranding

De impact van assemblage en productie worden voor een belangrijk deel gecompenseerd door collectie en recycling van batterijen en accu's, mits dit op een efficiënte en grote schaal gebeurt. STIBAT is in Nederland de instelling die dit regelt.
 

Stichting batterijen (STIBAT)

Voor vragen over het inzamelen van batterijen, (extra) ophaalverzoeken en het melden van schade aan inzamelmiddelen of incidenten:

Telefoon: 0800-0225001

E-mail: ophaalservice@stibat.nl

 
 
 

Stibat inzamelresultaat 2019 en 2018