Winkelwagen

ISO 9001:2015

De vernieuwde norm voor kwaliteitsmanagementsystemen ISO 9001:2015 is op 15 september jl. officieel gepubliceerd. Na een zeer positief verlopen (her)certificatie audit door Bureau Lloyd’s, is Batterij Import Nederland BV recentelijk ISO 9001:2015 gecertificeerd. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement en is eind 2015 herzien. 


Batterij Import was al een aantal jaren ISO 9001:2008 gecertificeerd, maar we waren toe aan de volgende stap in het verbeterproces. Een belangrijke wijziging in deze herziening is de focus op risico management, waarbij het kwaliteitsmanagementsysteem volledig geïntegreerd wordt in de bedrijfsvoering van de organisatie. Wij zijn als bedrijf continu op zoek naar hoe processen verder verbeterd kunnen worden en de kwaliteit naar een nog hoger niveau gebracht kan worden. Hiermee willen wij ons onderscheiden van de concurrentie en de kwaliteit nog beter waarborgen. Dit is een managementsysteem dat de nadruk legt op procesmanagement, monitoren, continue verbeteren, realisatie van doelstellingen en een actieve rol van het management. De nadruk wordt dus gelegd op het managen van resultaten met als doel het realiseren van continue verbeteringen ten behoeve van onze stakeholders.
Zoals u ziet, begint en eindigt het model met de klant. Deze geeft aan wat hij wil hebben, wat zijn verwachtingen zijn en waar het product aan moet voldoen. Vervolgens wordt het product en/of de dienst gemaakt en afgeleverd aan de klant (het realisatieproces).

Suggesties
Heeft u op dit moment nog ideeën, tips, opmerkingen etc. dan kunt u deze kwijt aan ons via het contactformulier. De mate van tevredenheid van de klant geeft aan in hoeverre aan diens eisen is voldaan. We willen graag meten hoe tevreden onze klanten zijn. Dit wordt dan aan onze medewerkers gecommuniceerd, zodat zij er weer rekening mee kunnen houden bij de uitvoering van de volgende aanvraag/opdracht.