Dé batterijen en accuspecialist van Nederland... B2B only!

Winkelwagen

ISO 9001 & 14001

Wij zijn onlangs met positief resultaat getoetst door Lloyd's Register voor het milieumanagementsysteem ISO 14001:2015. Deze ISO 14001 is de internationale norm voor milieumanagement en wordt gebruikt om ons milieubeleid en de uitvoering hiervan te waarborgen. Ons doel is om de milieurisico's van onze bedrijfsvoering te beheersen en waar mogelijk te de risico’s en milieubelasting te verminderen. Dit past uitstekend bij onze duurzaamheidsambities en milieuprestaties die wij met ons MVO beleid willen uitdragen.

De vernieuwde norm voor kwaliteitsmanagementsystemen ISO 9001:2015 is op 15 september 2015 officieel gepubliceerd. Na een zeer positief verlopen (her)certificatie audit door Lloyd's Register, is Batterij Import Nederland BV recentelijk ISO 9001:2015 gecertificeerd. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement en is eind 2015 herzien. 

Batterij Import was ook al een aantal jaren ISO 9001:2008 gecertificeerd, maar we waren toe aan de volgende stap in het verbeterproces. Een belangrijke wijziging in deze herziening is de focus op risico management, waarbij het kwaliteitsmanagementsysteem volledig geïntegreerd wordt in de bedrijfsvoering van de organisatie.

Wij zijn als bedrijf continu op zoek naar hoe processen verder verbeterd kunnen worden en de kwaliteit naar een nog hoger niveau gebracht kan worden. Hiermee willen wij ons onderscheiden van de concurrentie en de kwaliteit nog beter waarborgen. Dit is een managementsysteem dat de nadruk legt op procesmanagement, monitoren, continue verbeteren, realisatie van doelstellingen en een actieve rol van het management. De nadruk wordt dus gelegd op het managen van resultaten met als doel het realiseren van continue verbeteringen ten behoeve van onze stakeholders.


Batterij Import Nederland is ISO 9001 & 14001 gecertificeerd

Zoals u ziet, begint en eindigt het model met de klant. Deze geeft aan wat hij wil hebben, wat zijn verwachtingen zijn en waar het product aan moet voldoen. Vervolgens wordt het product en/of de dienst gemaakt en afgeleverd aan de klant (het realisatieproces).

Suggesties
Heeft u op dit moment nog ideeën, tips, opmerkingen etc. dan kunt u deze kwijt aan ons via het contactformulier. De mate van tevredenheid van de klant geeft aan in hoeverre aan diens eisen is voldaan. We willen graag meten hoe tevreden onze klanten zijn. Dit wordt dan aan onze medewerkers gecommuniceerd, zodat zij er weer rekening mee kunnen houden bij de uitvoering van de volgende aanvraag/opdracht.