Privacyverklaring

Wij heten u van harte welkom op onze website en stellen uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs. Wij respecteren de privacy van onze gebruikers en verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over ons
De webshop www.batterijimport.nl is een onderdeel van en wordt beheerd door Batterij Import Nederland BV. Batterij Import Nederland BV en haar medewerkers is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze gegevens zijn:

Batterij Import Nederland BV

Molentiend 10
5469 EK Erp (NB)

T. 0413-212222
E. sales@batimp.nl

KvK: 16044284

Beveiligde verbinding
Al ons dataverkeer van batterijimport.nl gaat over een beveiligde SSL verbinding, deze kunt u herkennen aan het slotje in de browserbalk. Batterij Import Nederland slaat webshop gerelateerde informatie op in een beveiligde database gehost in Nederland. We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.Met welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen zo snel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Voor al het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken na uw toestemming. Wanneer u ons contactformulier invult, zijn uw naam en e-mailadres nodig om u van een reactie te kunnen voorzien, verder gebruiken we deze gegevens nergens anders voor. Door deze gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Batterij Import Nederland BV of een door ons aangestelde servicepartner gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden behorende bij onze webshop. Daarnaast wordt de naleving van alle vereiste technische en organisatorische maatregelen gegarandeerd.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. 
Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt het verzoek aan ons e-mailen via sales@batimp.nl Indien bovenstaande mogelijkheden niet voldoende worden geacht, behoudt u het recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding

Disclaimer & Cookies

Hier leest u onze disclaimer en alles over ons cookie beleid